Presentació

El programa Parets Gira Fulls neix fruit de la tasca duta a terme durant més de 30 anys de treballar pel foment de la lectura al municipi. La seva voluntat és impulsar la xarxa de col·laboració entre els diferents agents culturals i centres educatius, facilitar l’accés a programes específics de lectura de fora del poble així com recollir, preservar i difondre totes aquelles accions, experiències i activitats que tinguin a veure amb el llibre i la lectura a nivell local.

Antecedents

 • 2005 – Any del Llibre i la Lectura

  Amb motiu del quart centenari del Quixot, a nivell de tot Catalunya es va dedicar aquest any al Llibre i la Lectura. Parets del Vallès es va sumar a aquesta iniciativa oferint un programa d’accions i activitats que va implicar tant les biblioteques com les diferents entitats del poble.
 • 2009 – Adhesió a l’Any Amades

  L’any 2009 es va commemorar el 50è aniversari de la mort de Joan Amades, promogut pel Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana de la Generalitat de Catalunya. A Parets es van realitzar diferents activitats, com la lectura del manifest de l’Any Amades.
 • 2013 – Parets, Poble Lector

  Programa que va sorgir amb l’objectiu d’involucrar el conjunt de la ciutadania i les entitats de manera permanent en la sensibilització vers la lectura.
 • 2016 – Parets, Municipi Lector

  Aquest any, Parets Poble Lector va adherir-se a aquest projecte de major abast, liderat pel Clijcat i amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
 • 2021 – Parets Gira Fulls

  Es mantenen els projectes de l’etapa anterior però es transforma en Parets Gira Fulls, després de considerar la conveniència de coordinar totes les iniciatives des del mateix programa i de poder treballar més a fons la coordinació amb les biblioteques i les diferents entitats del poble.

Altres activitats