Carles Font Cladellas

Carles Font Cladellas és periodista i historiador de Granollers, i treballa a RAP 107 des de l’any 2000. Ha escrit el llibre L’Handbol a Parets i coescrit amb Jordi Seguer el llibre sobre la història del futbol a Parets i el ciclisme.

Publicacions


Premsa