Col·lecció local

La biblioteca pública ha de ser una institució bàsica en la comunitat local pel que fa a la recopilació, la preservació i la promoció de la cultura local en tota la seva diversitat.

Directrius de l’IFLA per al servei de les biblioteques públiques

Segons el Manifest IFLA/Unesco de la biblioteca pública: “La biblioteca pública és el centre local d’informació que facilita als seus usuaris tot tipus de coneixements i informació.”

Segons les Directrius d’IFLA per al servei de les biblioteques públiques, “cal recopilar, preservar i oferir al públic els materials referents a la història de la comunitat”.

A cadascuna de les biblioteques de Parets del Vallès, hi trobareu una secció anomenada COL·LECCIÓ LOCAL, amb documents que fan referència al municipi i el seu entorn (història, geografia…) i també obres d’autoria local.

Selecció d’obres de la Col·lecció local de les biblioteques de Parets del Vallès